Projecten

We zijn thuis in verschillende thema’s en terreinen, maar werken het meest aan complexe vraagstukken in het sociaal domein, in zorg en welzijn, en in het onderwijs. Vaak in opdracht van en in co-creatie met publieke professionals. Maar ook op eigen initiatief, in samenwerking met ‘gewone’ Nederlanders en partners vanuit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.