Wegwerkzaamheden

Nieuwsvoorziening van de toekomst ontwerpen

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Actuele nieuwsvoorziening is daarbij heel belangrijk. En dat moet mee in de eisen van de tijd. Daarom wilde RWS zijn digitale nieuwsvoorziening doorontwikkelen, en onderzoeken hoe de organisatie nog sneller kan reageren op de actualiteit, haar doelgroepen snel kan voorzien van de juiste, betrouwbare informatie, en hoe ze gestructureerd kan werken aan haar reputatie. theRevolution hielp Rijkswaterstaat naar de toekomst te kijken. Samen beantwoordden we de vraag wat er nodig is om de digitale nieuwsvoorziening ‘naar een hoger plan te tillen’.

Future framing in een driedaagse design sprint

Vooraf bepaalden we de werkvormen en de globale opzet van de driedaagse design sprint. Het doel: een toekomstbeeld ontwerpen. We noemen dat 'future framing'. 

In die design sprint ‘sloten we onszelf op’ met een multidisciplinair team. Samen adresseerden we de belangrijkste vraagstukken en maakten we keuzes. Iedere specialist nam eigen vakkennis mee. Zo konden we de toekomst vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Daardoor werden de uitkomsten breed gedragen binnen alle disciplines. 

Wegwerkers
Brainstorm

Doelgroepen snel voorzien van de juiste informatie

De uitkomsten van de design sprint verwerkten we in een rapportage met daarin opgenomen: resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen. Samen met een aantal deelnemers aan de co-creatiesessies hebben we de resultaten aan het MT gepresenteerd. Die werden met veel enthousiasme ontvangen. Rijkswaterstaat gaat zelf verder met de praktische uitwerking van de resultaten uit de sessies en de doorontwikkeling van de digitale nieuwsvoorziening.

foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over het ontwerpen van een toekomstbeeld?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58