schoonmaker

Rotterdammers persoonlijker begeleiden naar werk

Gemeente Rotterdam

In Rotterdam hebben meer dan 30.000 mensen een bijstandsuitkering. De samenstelling van die groep is zeer divers. En dat geldt ook voor afstand tot de arbeidsmarkt die de mensen binnen die groep hebben: iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden en capaciteiten, kansen en belemmeringen. De gemeente helpt hen te zoeken naar werk en/of te werken aan de uitdagingen in hun leven. Daarvoor is inzicht nodig in wie mensen zijn en wat ze nodig hebben om vooruit te komen.

Een team van adviseurs, service designers en onderzoekers van theRevolution werkte (in wisselende samenstelling en intensiteit) nauw samen met management, beleidsadviseurs en professionals uit de uitvoering aan de ontwikkeling en implementatie van het concept Mijn Werkkompas en een bijpassende nieuwe aanpak voor de begeleiding.

We ontwierpen  het klant- en het werkproces, werkten mee aan de procesinstructies en de ontwikkeling van trainingen. We waren als product owner verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de digitale tooling om de werkwijze te ondersteunen.

1
Profielen: wat hebben mensen nodig?
kaart

Het profiel moet werkzoekenden helpen om te bepalen welk type werk het beste bij hen past én welk type werk voor hen het meest kansrijk is. Het profiel geeft handvatten voor overzicht over je situatie als werkzoekende, inzicht in jezelf en kans op werk en perspectief, richting en doelen voor je ontwikkeling als werkzoekende.

Met het profiel kunnen werkzoekende en begeleider ook bepalen hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt (nog) is. Het brengt bovendien in kaart wat er moet gebeuren om de afstand te overbruggen en de kansen op werk te vergroten.

2
Persona's: hoe kunnen we mensen stimuleren of motiveren?
vrouw en doel

Waar het profiel de kern van de begeleiding is, zijn de persona’s bedoeld als handvat voor het tegemoet treden, stimuleren of motiveren van mensen. Ze zijn gebaseerd op patronen in gedrag en motivatie die we op basis van deskresearch, denktanksessies en (vooral) onderzoek onder werkzoekenden hebben geconstateerd. Ze helpen begeleiders om te bepalen op welke knoppen ze kunnen drukken om iemand de volgende stap te laten zetten of uit de weerstand te krijgen. Of om hun eigen gedrag af te stemmen op dat van hun klanten.

3
Implementatie profielen en persona’s: van experimenten naar inbedding in dagelijks werk
werken

Nu we een stevige basis voor profielen en persona's hebben staan, gaan we aan de slag met het inbedden van de tools in de werkwijze van de organisatie. Daar komt veel bij kijken. We starten met een reeks kleinere en grotere experimenten, ontwikkelen tijdelijke tooling en zorgen voor innovatie en aanpassing van processen, gespreksvoering et cetera.

4
Profielen als basis voor G4-breed nieuw IT-systeem
vulkaan

Vanuit Gemeente Rotterdam zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming van een nieuw IT-systeem dat door de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gezamenlijk wordt ontwikkeld. Dit systeem wordt de basis van de begeleiding van werkzoekenden in alle vier de gemeenten. De principes van het profileren zoals die in Rotterdam (door ons) zijn bedacht, vormen ook voor deze G4-brede werkwijze het uitgangspunt.

Afbeelding DSC8002
Afbeelding Service Design
Afbeelding IMG 1066 Bewerkt
Afbeelding LOOR. Fotografie � The Revolution � 19 05 2022 � 23
foto van Boudewijn Bugter

Wil je ook weten hoe je je klant echt kan begrijpen?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58