Mensen liggen ontspannen op een grasveld

Werken aan een Nederland zonder geldzorgen

Nibud

Wat hebben we nodig om onze financiële huishouding goed op orde te hebben? Welke informatie, welk advies en welke middelen zijn hierin belangrijk? En wat hebben professionals nodig om particulieren hiermee te helpen? theRevolution verschafte de ingrediënten om huidige inzichten te actualiseren. Zo dragen we een beetje bij aan een Nederland zonder geldzorgen.

Behoeften van professionals en particulieren

"We weten te weinig over de behoeften van professionals", constateerde het Nibud. Wat hen echt ondersteunt in het begeleiden van particulieren? Het is niet duidelijk. En als het Nibud professionals (beter) wil helpen, moet het óók weten wat de behoeften van Nederlanders in kwetsbare posities zijn. 

Ons onderzoek gaf hier duidelijkheid over. Deze inzichten vormden vervolgens bouwstenen voor de communicatiestrategie en de nieuwe website van het Nibud.

Straatbeeld met verschillende mensen
"Wat een waardevol onderzoek, met vakkundige begeleiding door theRevolution. We zijn goed begeleid in de keuze van de onderzoeksopzet. Er was speciale aandacht voor het betrekken van de gehele organisatie, dat bleek erg nuttig. Het onderzoek zelf leverde best wat verrassingen op, en dat betekent wat ons betreft meteen dat het een goed idee was om het te doen!" Rita Zeelenberg, adviseur online communicatie

We gingen als volgt te werk:

1
Verkenning en stakeholderinterviews
Twee mensen die een gesprek voeren

We startten met een analyse van bestaande informatie. In werksessies werkten we met het Nibud aan de inventarisatie, en prioriteerden we de informatie op basis van analytics, veelgestelde vragen die binnenkomen bij het callcenter, inhoudelijke vakkennis van verschillende afdelingen, zoekwoordenanalyse etc. Ook spraken we interne stakeholders over waar zij de toegevoegde waarde van het Nibud zien voor de doelgroepen, en in welke richting de meerjarenvisie zich ontwikkelt.

2
Klantbehoeften en -prioriteiten in kaart
Een hand die een foto van een persoon vast houd met de persoon erachter.

Met een online enquête vroegen we websitebezoekers naar hun behoeften in relatie tot de website van het Nibud. Waarvoor komen zij naar de website en wat zijn de belangrijkste zaken die zij van het Nibud nodig hebben? Met kwantitatieve statistisch onderbouwde methoden zijn zowel behoeften als ervaring van websitebezoekers inzichtelijk gemaakt. Op deze manier kregen we een scherp beeld van de informatiebehoeften van de websitebezoekers en de prioriteit die zij stelden aan deze informatie.

3
Co-creatiesessie
Een groep mensen die praat over documenten die op tafel liggen.

In een co-creatiesessie brachten we de behoeften van de doelgroep en het organisatieperspectief bij elkaar. Het doel van deze workshop was om de uitkomsten van het onderzoek in het licht van de organisatie te brengen en met de belangrijkste interne stakeholders de klantbehoeften van businesswaarde te voorzien. Op deze manier werd in eerste instantie het verschil tussen organisatiebehoeften en klantbehoeften duidelijk, maar werd er tevens gezocht naar een balans waar de nieuwe website in moet gaan voorzien.

4
Aanbevelingen
Man die een boek leest waar pijlen uitkomen die om hem heen cirkelen.

Alle resultaten – van zowel het onderzoek als de workshop – zijn gebundeld in een adviesrapport met gedegen conclusies en concrete aanbevelingen voor de inrichting van de nieuwe website en aandachtspunten voor de communicatiestrategie.

foto van Boudewijn Bugter

Meer inzicht in de behoeften en ervaring van je doelgroep?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58