Studenten

Aankomende studenten helpen bij hun studiekeuze

Wageningen University & Research

Jaarlijks maken ongeveer 60.000 aanstaande WO-studenten de keuze voor een studie. Maar op welk moment start hun oriëntatieproces? Wanneer dachten ze voor het eerst na over een studiekeuze? En welke mensen, gebeurtenissen of factoren waren van invloed? Voor Wageningen University & Research zochten we het uit. We brachten het pad in kaart dat verschillende typen aankomende studenten bewandelen, vanuit Nederland én daarbuiten.

Het studiekeuzeproces in kaart brengen

Bij het voorbereiden van de wervingsactiviteiten voor het nieuwe collegejaar bleek dat de WUR te weinig inzicht had in de behoeften en pijnpunten van aankomend studenten. Terwijl juist dat inzicht onmisbaar is om de juiste (communicatie)middelen op de juiste momenten in het studiekeuzeproces aan te kunnen bieden – of juist niet aan te bieden. De WUR vroeg ons daarom dat studiekeuzeproces in kaart te brengen.

Ons onderzoek gaf antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe ziet het studiekeuzeproces van studenten eruit? Wat zijn de verschillen tussen Nederlandse aankomende studenten en studenten uit het buitenland?
  • Op welk moment begint hun oriëntatieproces? Wanneer denken ze voor het eerst na over een studiekeuze?
  • En welke mensen, gebeurtenissen of factoren zijn op welke manier van invloed op het proces?
"De inzichten die de studenten ons hebben gegeven in een enquête en focusgroepen zijn van groot belang voor onze jaarplannen. Het zorgt ervoor dat we plannen maken op basis van de mening van studenten in plaats van onszelf. theRevolution heeft ons daarbij goed geholpen met een heldere onderzoeksopzet, begeleiden van (digitale) sessies en mooie eindproducten in de vorm van customer journeys en persona’s." Dirk-Jan Melssen, online marketingadviseur

We gingen als volgt te werk:

1
Formuleren van het vraagstuk
Vrouw in tekstballon die leun op doelen cirkels

Om het vraagstuk scherper te kunnen formuleren, deden we uitgebreid deskresearch. Vervolgens namen we met medewerkers van verschillende afdelingen het vraagstuk onder de loep.

2
De leefwereld van de studiekiezer
verschillende blobs een in de vorm van een oog

In online workshops voerden we interessante gesprekken met studiekiezers om een goede indruk van hun leefwereld te krijgen. Na afloop toetsten we de resultaten onder een grotere groep met een online enquête.

3
Inzoomen op het studiekeuzeproces
Gevouwen routekaart

In digitale workshops zoomden we verder in op het studiekeuzeproces. We onderzochten de factoren die een rol spelen bij het kiezen van een studie en een universiteit, en de belangrijke beslismomenten in deze klantreis.

4
Analyseren en structurering van de resultaten
Man die een vierkant tekent binnen een ander vierkant

We analyseerden de resultaten van de enquête en alle gesprekken, brachten structuur aan in de inzichten en leverden, naast een onderzoeksrapport, persona's en klantreizen op.

Voorbeeld persona's
foto van Natanja de Bruin

Meer weten over onderzoek naar behoeften en ervaring?

Natanja de Bruin

Adviseur & partner Mail mij of bel 06 18 36 14 42