Docent

De juiste snaar raken in je wervingsstrategie

Hogeschool Inholland

Een van de beste onderwijswerkgevers zijn in 2022; dat is de ambitie van Hogeschool Inholland. Maar wat betekent dit in de ogen van potentiële docenten? En waaraan zou de hogeschool moeten werken om de juiste mensen te werven voor de functie van docent? Om daarin de juiste strategie te bepalen, is inzicht en kennis nodig. Inzicht in wat potentiële docenten drijft om te solliciteren bij Hogeschool Inholland, inzicht in wat het betekent om er te werken, inzicht in de typen mensen die kiezen voor dit instituut en wat maakt dat ze er met plezier werken. Zo kan de hogeschool bepalen wat ze moet opzetten, veranderen of vernieuwen in de arbeidsmarktcommunicatie en de wervingsstrategie, om zo de juiste snaar te raken.

Onze aanpak

We kozen ervoor persona’s en klantreizen uit te werken, en dat samen te brengen in een adviesrapport. We voerden onderzoek uit in twee trajecten: het onderzoek naar potentiële docenten, en naar de ervaring van huidige docenten, die nog geen twee jaar in dienst waren. 

Zo gingen we ermee aan de slag:

1
Verkenning en context
Groep mensen die praten over documenten die op een tafel liggen

Vooraf bepaalden we met het projectteam de scope van het onderzoek. Dit werkten we uit in een challenge brief; een praktisch document dat de rode draad vormt voor het hele traject. Parallel deden we uitgebreid deskresearch om inzicht te krijgen in wat er al bekend is over de doelgroep, en wat de visie van de hogeschool op het vraagstuk was.

2
Onderzoek
persoon waarvan het hoofd een denkballon is

We vroegen potentiële docenten (respondenten met affiniteit voor het onderwijs) wat hun wensen, behoeften en drijfveren zouden zijn rondom een werving- en sollicitatieproces.

Daarnaast tekenden we de ervaring van docenten op die korter dan 1 jaar in dienst zijn bij Hogeschool Inholland. Bij deze groep zit de eigen klantreis nog vers in het geheugen. Zo konden we kijken hoe wensen en behoeften aansloten bij de werkelijkheid.

3
Inzichten delen en keuzes maken
Man die iets presenteert aan een andere man

In een online werksessie maakten we keuzes voor de indeling en kapstok van de persona’s en klantreizen. Ook bespraken we de ‘bijvangst’ uit het onderzoek die relevant zou kunnen zijn voor de arbeidsmarktcommunicatie.

4
Uitwerken persona’s en klantreizen
Half uitgevouwen landkaart met een route erop

Na de uitwerking van de persona’s en klantreizen in conceptvorm kregen medewerkers in een ‘feedbackweek’ de mogelijkheid om feedback te geven. Dit zorgde voor draagvlak en het gevoel van gedeeld eigenaarschap. Vervolgens leverden we een onderzoeksrapport en verschillende visuals op waarmee Hogeschool Inholland actief aan de slag is gegaan.

"Wij hebben de samenwerking als positief ervaren. Professioneel, gedegen en gestructureerd, persoonlijk, dichtbij met ruimte voor flexibiliteit en feedback. Wij gebruiken de onderzoeksresultaten bij de prioriteiten in onze strategie en het ontwikkelen van onze content. We pakken de resultaten er nog regelmatig bij. Het project was zeer effectief." Joyce van Neden, senior adviseur arbeidsmarktcommunicatie
foto van Boudewijn Bugter

Meer inzicht in je (potentiële) klanten of medewerkers?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58