Nieuw huis!

Begrijpen welke factoren woonkeuzes beïnvloeden

Vlaams Planbureau voor Omgeving, Departement Ruimte

Vlaanderen moet spaarzamer met zijn ruimte omgaan. Dat betekent ook: anders gaan wonen. Meer in kernen en compacter, met minder grote huizen en tuinen. Om die transitie te realiseren, is het belangrijk te weten welke mensen, actoren en factoren verhuizers in hun woonkeuze beïnvloeden. Dat onderzochten Endeavour, Urban Connector en theRevolution in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving tijdens het ‘Belevingsonderzoek naar beïnvloeders bij woonveranderingen en niet-veranderingen’.

De opzet van het belevingsonderzoek

We brachten met literatuuronderzoek en expertgesprekken in kaart welke mensen (bijvoorbeeld familie, vrienden, makelaars, etc) en factoren (zoals de nabijheid van voorzieningen, veiligheid, groen, betaalbaarheid, etc) iemands woonkeuze beïnvloedt, wanneer en hoe. Vervolgens achterhaalden we met belevingsonderzoek (focusgroepen en diepte-interviews) hoe die beïnvloeders op korte en lange termijn de woonkeuze bepalen.

Dat keuzeproces is vrij complex. Mensen die voor een woonkeuze staan, worden door allerlei factoren richting de ene en dan weer richting de andere keuze gestuurd. Om de complexiteit van dat proces inzichtelijk te maken, ontwikkelden we een set persona's en klantreizen.

Stel dat nieuw huis heeft

Webinar voor beleidsmakers en professionals in ruimtelijk domein

Naar aanleiding van ons onderzoek verzorgden Sophie le Roy (Endeavour), Karim Cherroud (Urban Connector) en Boudewijn Bugter (theRevolution) een webinar voor beleidsmakers en professionals in het ruimtelijk domein. 

Dat webinar (duur: 1:18:00) bekijk je hieronder:

Download het onderzoeksrapport

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving publiceerde het onderzoeksrapport. Je bekijkt het hier.

Cover van het onderzoeksrapport
De klantreis van een van de persona's
foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over belevings- of gedragsonderzoek?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58