Jongen op een basketballveld

Betere hulpverlening aan gezinnen met multiproblematiek

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hoe kun je de aanpak van multiproblematiek en hulpverlening in gezinnen verbeteren? Door het perspectief van de gezinnen centraal te zetten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg ons hierbij te helpen. Samen met OSAGE deden we onderzoek naar de leefwereld, behoeften en verwachtingen van gezinnen én professionals.

1
Verkenning
Bergen met pijltjes langs het silhouette

We startten dit project met een literatuurverkenning van onderzoek rond dit thema. In aanvulling daarop organiseerden we een denktanksessie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hulpverleningsprofessionals en wetenschappers, met als doel het inventariseren van typen multiprobleemgezinnen en het in kaart brengen van de eerste ideeën over klantreizen van multiprobleemgezinnen.

2
Onderzoek
Twee mensen die met elkaar in gesprek zijn.

We gingen op ontdekkingstocht en voerden gesprekken met 20 hulpverleners over hun ervaringen in de praktijk. Naast het uitvoeren van een dossieranalyse spraken we 12 gezinnen, in hun eigen woonomgeving, over hun ervaring met en beleving van de hulpverlening en begeleiding door de instanties.

3
Ontwerp
Twee personen die samen naar een kaart kijken

Uit de gesprekken destilleerden we een aantal klantprofielen, en brachten de huidige klantreis in kaart. We richtten ons op knelpunten, en de mogelijke verbeteringen in het proces.

4
Van verbeterpunten naar oplossingen
Twee mensen die een levensgrote Rubik's cube in elkaar zetten.

In een resultatensessie gingen we met het Ministerie in gesprek om deze punten om te zetten in oplossingen. Dit werkten we (samen met OSAGE) uit in een onderzoeksrapport inclusief verbetervoorstellen (proces, organisatorisch en randvoorwaarden).

Onderzoeksrapport 'We voelen ons niet serieus genomen'

Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk hier ons onderzoeksrapport. 

Klantreis van professionals en klanten
foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over het achterhalen van behoeften en ervaring?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58