Over theRevolution

Mannen aan het water

Advies- en ontwerpbureau theRevolution helpt publieke organisaties om anders te kijken, te denken en te werken. Om mensen beter te begrijpen en sterkere relaties op te bouwen. En om diensten te ontwerpen die goed zijn voor mensen.

De mismatch tussen Staat en straat

In de ideale samenleving kan iedereen meedoen, is iedereen gelijkwaardig en krijgt iedereen gelijke kansen. Met dat uitgangspunt maken overheden beleid, voeren dat uit en communiceren daarover. 

Dat gaat niet altijd goed. Dienstverlening moet namelijk voldoen aan de regels én voor alle Nederlanders passen. Maar niet alle mensen passen in dezelfde mal. Bovendien: als mensen zaken moeten regelen, ondersteuning zoeken of keuzes moeten maken, speelt er altijd emotie mee. Organisaties en beleid hebben daar soms te weinig oog voor.

Dan ontstaat een mismatch tussen wat mensen nodig hebben en wat publieke organisaties denken dat er nodig is. Tussen wat mensen willen en wat organisaties kunnen bieden – of hoe ze dat kunnen bieden.

Foto van boksende mensen

theRevolution gelooft dat publieke dienstverlening beter moet. En dat het ook anders kán.

Foto van een groep mensen die elkaar begroeten

Het mooie is: in dat geloof staan we niet alleen

Er is een groeiende groep publieke professionals die zich hard maakt voor de mens in de massa. Die gelooft dat je vanuit empathie beter kunt helpen. Dat je meer bereikt als je de hele mens ziet. Als je ze een stem geeft, en dan ook echt naar ze luistert – in een gelijkwaardig gesprek, vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke relatie.

Zo zetten ze steeds een stapje richting die samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en gelijke kansen krijgt.

 

Herken jij je in dat ideaal? En wil je er echt werk van maken? Dan vind je theRevolution aan je zijde.

Zoals je ziet, zijn we thuis in verschillende thema’s en terreinen. We werken het meest aan complexe vraagstukken in het sociaal domein, in zorg en welzijn, en in het onderwijs.

Vaak dus in opdracht van en in co-creatie met mensen zoals jij. Maar ook op eigen initiatief, in samenwerking met ‘gewone’ Nederlanders en partners vanuit overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Teamfoto

Ons team

Onze adviseurs en ontwerpers zijn enthousiaste, inspirerende en nieuwsgierige mensen met een sociaal hart.