Onderzoek

Illustratie van twee mensen gebogen over document
Onze opdrachtgevers vragen zich af:
  • Hoe raken maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening mensen in hun dagelijks leven en (sociale) omgeving?
  • Welke onderwerpen of thema's leven voor hen, en wat zijn hun behoeften en verwachtingen?
Wij helpen die vragen beantwoorden

Met kwalitatief, empathisch en ontwerpend onderzoek brengen we de leefwereld van mensen in kaart. We zorgen voor inzicht in hun perspectief, motivatie, houding, gedrag en ervaring. We laten je zien waar drempels liggen of knelpunten ontstaan. Samen vertalen we dat vervolgens naar kansen voor verbinding, verbetering en vernieuwing.

Onderzoek met een duidelijk doel

Ons onderzoek heeft altijd een scherp omlijnd doel. Bijvoorbeeld:

  • Ontdekken hoe je mensen met complexe problemen en nauwelijks werkervaring tóch het zelfvertrouwen kunt geven om zich te ontwikkelen, en uiteindelijk een baan of opleiding te vinden.
  • In kaart brengen wat aankomend studenten in Nederland én daarbuiten belangrijk vinden, om te bepalen hoe je hen kunt helpen bij hun studiekeuze.
  • Inventariseren hoe zorgaanbieders de regels en dienstverlening van de toezichthouder ervaren en gebruiken, om met dat inzicht die dienstverlening te verbeteren.

Wat het doel ook is, we laten met empathisch en ontwerpend onderzoek graag zien hoe maatschappelijke of sociale vraagstukken en dienstverlening van publieke organisaties, mensen raken in hun dagelijks leven en (sociale) omgeving. Dat inzicht vertalen we naar innovatiekansen en oplossingsrichtingen waarin mensen weer voorop staan.

Een of ander meer voor een berg, met een rij bomen ervoor.
Twee figuren die in een cirkel met elkaar in gesprek zijn.
1

Challenge-sessie: vraagstuk en aanpak helder

Een hand die twee kaartjes vasthoudt, een figuur die daarnaar staat te kijken en die in een van de twee kaartjes weerspiegeld wordt
2

Sensitizing: mensen alvast 'in the right mindset' brengen

Een figuur die een plus vasthoudt en verschillende vierkanten daaromheen.
3

Veldonderzoek: verdiepen met verschillende methoden

Een tekening van een vrouw met een laptop en een vrouw in een vorm.
4

Inzicht: analyse en innovatiekansen in kaart

"De aanpak van theRevolution paste perfect bij onze organisatie. Het onderzoek gaf ons waardevolle inzichten, waarmee wij onze strategie en werkwijze goed kunnen opbouwen. Een fijne en professionele samenwerking waarvan wij zeker nog eens gebruik gaan maken." Henrieke Bruins, Wageningen University & Research
Kaartjes op een tafel waarover twee mensen een gesprek voeren

Combinatie van beproefde methodes

Onze onderzoeken bestaan meestal uit een combinatie van methodes. Data-analyse en deskresearch vormen de basis. Veldwerk, gesprekken en observatie zijn standaardingrediënten. Onderzoeksvormen en -technieken die we vaak gebruiken zijn: contextmapping, ontwerpend onderzoek, gebruikersonderzoek en design research, guerilla-onderzoek, design probes en straatgesprekken, interviews en focusgroepen. Inzicht in doelgroepen en een overzicht van innovatiekansen is altijd het resultaat. 

Concrete resultaten waar je mee verder kunt

foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over het achterhalen van behoeften en ervaringen?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58