Onderzoek

Illustratie van twee mensen gebogen over document
Onze opdrachtgevers vragen zich af:
 • Hoe raken maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening mensen in hun dagelijks leven en (sociale) omgeving?
 • Welke onderwerpen of thema's leven voor hen, en wat zijn hun behoeften en verwachtingen?
 • Wat kunnen we hierin verbeteren, en op welke manier? 
Wij helpen die vragen beantwoorden

Met kwalitatief, empathisch en ontwerpend onderzoek brengen we de leefwereld van mensen in kaart. We zorgen voor inzicht in hun perspectief, motivatie, houding, gedrag en ervaring. We laten je zien waar drempels liggen of knelpunten ontstaan. Samen vertalen we dat vervolgens naar kansen voor verbinding, verbetering en vernieuwing.

Onderzoek met een duidelijk doel

Ons onderzoek heeft altijd een scherp omlijnd doel. Bijvoorbeeld:

 • Ontdekken hoe je mensen met complexe problemen en nauwelijks werkervaring tóch het zelfvertrouwen kunt geven om zich te ontwikkelen en een baan of opleiding te vinden.
 • In kaart brengen wat aankomend studenten in Nederland en daarbuiten belangrijk vinden, en zo bepalen hoe je hen kunt helpen bij hun studiekeuze.
 • Inventariseren hoe zorgaanbieders de regels en dienstverlening van de toezichthouder ervaren en gebruiken, om met dat inzicht die dienstverlening te verbeteren.

Wat het doel ook is, we laten met empathisch en ontwerpend onderzoek graag zien hoe dienstverlening van publieke organisaties en de maatschappelijke of sociale vraagstukken die 'daarboven hangen', mensen raken in hun dagelijks leven en (sociale) omgeving. Dat inzicht vertalen we naar innovatie en oplossingen waarin mensen weer voorop staan.

Een of ander meer voor een berg, met een rij bomen ervoor.
Kaartjes op een tafel waarover twee mensen een gesprek voeren

Combinatie van beproefde methodes

Onze onderzoeken bestaan meestal uit een combinatie van methodes. Data-analyse en deskresearch vormen de basis. Dat vullen we altijd aan met veldwerk, gesprekken en observatie. Onderzoeksvormen die we vaak gebruiken zijn:

 • contextmapping
 • ontwerpend onderzoek
 • gebruikersonderzoek en design research
 • guerilla-onderzoek (snelle, kleine, korte onderzoekjes)
 • design probes (bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek met tekst en beeld)
 • enquetes, straatgesprekken, interviews en focusgroepen. 

We volgen daarbij de volgende stappen: 

Twee figuren die in een cirkel met elkaar in gesprek zijn.
1

Challenge-sessie: vraagstuk en aanpak helder

Een hand die twee kaartjes vasthoudt, een figuur die daarnaar staat te kijken en die in een van de twee kaartjes weerspiegeld wordt
2

Sensitizing: mensen alvast 'in the right mindset' brengen

Een figuur die een plus vasthoudt en verschillende vierkanten daaromheen.
3

Veldonderzoek: verdiepen met verschillende methoden

Een tekening van een vrouw met een laptop en een vrouw in een vorm.
4

Inzicht: analyse en innovatiekansen in kaart

We bieden concrete resultaten waar je mee verder kunt, zoals:

"De aanpak van theRevolution paste perfect bij onze organisatie. Het onderzoek gaf ons waardevolle inzichten, waarmee wij onze strategie en werkwijze goed kunnen opbouwen. Een fijne en professionele samenwerking waarvan wij zeker nog eens gebruik gaan maken." Henrieke Bruins, Wageningen University & Research
foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over het achterhalen van behoeften en ervaringen?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58