Strategie

Illustratie van een kaart
Onze opdrachtgevers vragen zich af:
  • Hoe zien we de toekomst rond thema X? En wat betekent dat voor onze activiteiten?
  • Hoe ziet de dienstverlening van onze organisatie of keten in 2030 eruit?
  • Hoe zijn we onze inwoners, huurders, patiënten, studenten echt goed van dienst?
Wij helpen die vragen beantwoorden

Samen verkennen we de toekomst en stellen we vast waar je naartoe wilt. Dat toekomstbeeld vertalen we in een dienstverlenings- of innovatiestrategie. Uiteraard inclusief routekaart voor verandering. En vervolgens ontwerpen we een uitvoeringsprogramma waarmee je grip houdt op verbetering en vernieuwing.

Sociale vraagstukken of publieke dienstverlening

Onze projecten gaan over twee typen vraagstukken: 

  • Maatschappelijke opgaven en transities. Dit zijn de complexe vraagstukken in de samenleving waaraan jouw organisatie of keten een bijdrage kan, wil of (wettelijk) moet leveren. Die vraagstukken zijn vaak nauw met elkaar verbonden en werken op elkaar in.
  • Mensgerichte publieke dienstverlening. Een sterke relatie tussen een (keten van) organisatie(s) en de mensen waarvoor zij werken. Denk aan mensen die uitkeringen en toeslagen ontvangen, mensen die zorg of speciale ondersteuning nodig hebben, of de mensen die zaken willen aanvragen of regelen.

Of het nou gaat om sociale vraagstukken of dienstverlening, onze projecten raken altijd dé grote uitdaging voor de komende jaren: een nieuwe balans vinden tussen welzijn, welvaart en welbevinden. 

Tekst
"De mensen van theRevolution hebben ons geweldig geholpen door het hanteren van een goede procesregie, het aanbrengen van scherpte in de discussies binnen onze projectgroep en het inbrengen van hun expertise." Kees Verweij, directeur Gemeente West Betuwe

De toekomst verkennen en beleven

Ons werk gaat over de samenleving van morgen. Vertrekkend vanuit de uitdagingen van vandaag, bepalen we samen hoe het anders kan. Maxim Februari verwoordde dat mooi: "Terwijl we de toekomst vormgeven, repareren we het verleden in één moeite door." 

In een beproefd proces verkennen we samen de toekomst.  Rationeel, op basis van data en feitelijke waarneming. Minstens zo belangrijk voor ons is: naar een vraagstuk kijken met empathie en verbeeldingskracht. Samen onderzoeken we: Voor wie werken we? In welk krachtenveld doen we ons werk en wat zijn ieders belangen? En hoe gaan we vervolgens voorwaarts?

We laten mensen de toekomst op een verrassende manier ervaren.  Zo ga je zien welke kant het op moet en kunnen we bepalen hoe je ontwikkelingen kunt katalyseren en zelfs voorzichtig sturen. We ontwerpen samen verandering. 

Model toekomst verkennen
1
Nieuw perspectief en de routekaart
Illustratie van man die berg beklimt en vlag plant

Op basis van het toekomstbeeld formuleren we samen een strategie die richting geeft én ruimte houdt voor verandering.

2
Randvoorwaarden en kaders in kaart
Illustratie van een hersenpan

Daarbij brengen we natuurlijk in kaart welke randvoorwaarden en financiële of beleidskaders er zijn.

3
Ontwerpen uitvoeringsprogramma
Illustratie van man die kaart tekent

Vervolgens bepalen we welke innovatie- en verbeterinitiatieven of experimenten er mogelijk zijn, geclusterd in strategische pijlers.

4
Handvatten om te sturen
Illustratie van vulkaan die lampen uitspuugt

Ten slotte bepalen we samen wie waarvoor verantwoordelijk is. En helpen we je om te sturen op uitvoering en resultaat.

foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over toekomstbeelden, dienstverlenings- of innovatiestrategie?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58