Ontwerp

Illustratie van mensen met een groot potlood die iets aan het doen zijn
Onze opdrachtgevers vragen zich af:
  • Hoe innoveren we samen rond een sociaal vraagstuk?
  • Hoe ontwerpen of verbeteren we dienstverlening en klantbeleving?
  • Hoe maken we complexe thema's tastbaar?
  • Hoe ontwerpen we interventies die leiden tot ander gedrag? 
Wij helpen die vragen te beantwoorden

Wij brengen partijen bij elkaar, zorgen voor een eenduidig beeld van het vraagstuk én de mogelijke oplossingen. We begeleiden het ontwerpproces van diensten en interventies, waarbij alle partijen een gelijke inbreng hebben. Daarbij vertrekken we altijd vanuit de leefwereld van mensen, die we in kaart brengen met empathisch onderzoek.

Sociale innovatie: ontwerp van verandering in specifieke thema's

Veel sociale vraagstukken zijn veranderlijk, moeilijk te definiëren, en er zijn veel partijen bij betrokken. Talloze factoren spelen een rol, en beïnvloeden elkaar – zoals ook verschillende vraagstukken elkaar beïnvloeden. Zelden kan één afdeling, organisatie of instantie ze aanpakken.

Samenwerken is dan het devies. In ons co-creatieproces hebben alle betrokkenen gelijke inbreng. De ervaring en behoeften van de doelgroep zijn het vertrekpunt. En we verliezen context en (on)mogelijkheden van het systeem niet uit het oog.

Samen ontwerpen we concepten en interventies die leiden tot verandering. Bijvoorbeeld ander gedrag, meer bewustwording of nieuwe werkwijzen. Met experimenten en prototypes maken we die verandering tastbaar en testbaar.

Brainstorm
Foto van brainstormende groep mensen

Service-innovatie: ontwerp van nieuwe diensten of betere klantbeleving

In ons ontwerptraject staan mensen en hun ervaringen voorop. Met dat uitgangspunt ontwerpen we nieuwe diensten of betere klantbeleving. Uiteraard altijd in co-creatie met alle betrokken mensen, afdelingen of organisaties. 

Samen zorgen we ervoor dat processen en werkwijzen, technologie en data, interactie en communicatie de dienstverlening én de beleving versterken. Dat iedereen weet wie wat wanneer op welke manier moet doen, en in staat is om samen te werken en kennis te delen. We werken aan een servicecultuur. En regelen dat je alle handvatten hebt om te kunnen sturen en optimaliseren.

Ontwerp van verrassende concepten voor specifieke vraagstukken

We ontwerpen verrassende concepten voor verschillende doeleinden. Denk aan een 'kickstarter' voor gemeenten die hun cliëntondersteuning willen inrichten. Of aan interventies die de sociale structuren tussen studenten van een universiteit versterken. 

Ook dit doen we uiteraard in co-creatie met betrokkenen. En op basis van diepgaand begrip van de context en de behoeften van mensen die het concept moeten gebruiken. 

Een schoen
"theRevolution ontwierp voor ons een kickstarter om ons project een vliegende start te geven, in een leuk, energiek en innovatief traject met uitstekende begeleiding." Bora Avric, Movisie

Beproefd proces

Of het nu gaat om sociale innovatie, service-innovatie of een concept voor een specifiek doel: voor elk ontwerpvraagstuk volgen we een beproefd proces.

Uiteraard is dat afgestemd op jouw vraag. De invulling kan dus verschillen, maar meestal doorlopen we de volgende stappen:

1
Vraagstuk verkennen en afbakenen
Groep mensen

We brengen betrokkenen bij elkaar. Samen verkennen we het vraagstuk en bakenen het af. En verkennen de (on)mogelijkheden van het systeem.

2
Onderzoek naar behoeften en ervaring
Illustratie

Met kwalitatief onderzoek: bijvoorbeeld contextmapping, observatie in het veld en (straat)interviews

3
Ontwerpen in co-creatie met alle betrokkenen
Origami-vogel

In ons co-creatieproces hebben alle betrokkenen gelijke inbreng. Met prototypes maken we innovatie tastbaar en testbaar.

4
Implementeren en integreren
Puzzelstukjes in elkaar passen

Innovatie inpassen en -meten in bestaande structuren. En begeleiden bij de veranderingen die nodig zijn.

foto van Boudewijn Bugter

Meer weten over ontwerp en experiment?

Boudewijn Bugter

Adviseur & directeur Mail mij of bel 06 24 24 68 58