“Een boek schrijven is een studie op zich”

Afbeelding van “Een boek schrijven is een studie op zich”

De Boekenweek is bij theRevolution altijd een feestweek, want we lezen wat af. Maar de laatste tijd is het bureau van collega Boudewijn sowieso bedolven onder de boeken – allemaal bronnen voor zijn tweede managementboek: "Social Service Design: innoveren op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening".

“Een boek schrijven is een ontzettend leerzame zoektocht”, klinkt het enthousiast, als we Boudewijn vragen naar het schrijfproces. “Je moet jezelf constant uitdagen om theorie en data nauwkeuriger te bekijken. Ik heb niet alles paraat, maar in grote trekken vaak wel een idee. Om te kijken of mijn ‘gut feeling’ klopt, om te controleren of ik het goed zie of theorie goed begrijp, of om mijn praktijkervaring helder aan je te kunnen uitleggen – daarvoor moet ik het allemaal precies napluizen: ik verheug me daar telkens weer op. Wat is mooier dan studeren in het kielzog van een idee?”

Met het vorige antwoord parafraseert hij, haast hij zich te zeggen, op een alinea uit Siegfried van Harry Mulisch (De Bezige Bij, 2001): “Sinds ik dat boek zo’n 20 jaar geleden las, heeft het concept ‘studeren in het kielzog van een idee’ me niet meer losgelaten. Want het heeft twee kanten. Enerzijds geeft het energie en richting, helpt me mijn weg te vinden in de enorme mer à boire aan theorie, in boeken, wetenschappelijke artikelen en digitale bronnen. Tegelijkertijd is er een risico op ‘confirmation bias’, de neiging om te focussen op en waarde te hechten aan informatie die je eigen ideeën bevestigt. En dat dwingt je dus om vérder te zoeken, nog meer bronnen te raadplegen, andere meningen en tegengestelde zienswijzen te verkennen, daar iets van te vinden. Echt, een boek schrijven is een studie op zich. ”

Het boek-in-wording, en het schrijfproces in beeld. (Coverontwerp boek: Bianca Spierenburg, Studio Polkadot.)

Nu zijn we wel benieuwd. Waar gaat je boek eigenlijk over?

Social Service Design laat zien hoe je problemen die (te) ingewikkeld leken toch kunt tackelen. Hoe je dienstverlening toekomstgericht verbetert en vernieuwt. En hoe je mensen en hun leefwereld daarbij centraal zet. Met een methodische aanpak op basis van ratio, empathie en verbeeldingskracht: drie competenties die elke professional heeft en met dit boek (verder) kan ontwikkelen. En met een praktisch stappenplan dat de kracht van co-creatie combineert met inzichten en handvatten op het gebied van future framing en strategie, sociologie, psychologie en gedrag, systems- en design thinking, transitie- en verandermanagement.”

En waarom is het schrijfproces zo leuk?

“Jezelf dwingen om je kennis te verrijken, je praktijkervaring nog beter te duiden, te onderbouwen en uit te leggen, zodat je het ook over kunt dragen… een echte uitdaging. Ik verbind bovendien verschillende werkvelden aan elkaar, en laat experts en professionals uit die werkvelden op de tekst reageren. Daar komt waardevolle feedback uit. Maar ook bevestiging dat ik op de goede weg ben, dat het onderwerp relevant is en dat de handreikingen die ik met het boek wil geven waardevol zijn. Dat is echt een kick.”

“Social Service Design” verschijnt in juni 2022 bij Van Duuren Management. Reserveer vast een exemplaar!