Susan de Vries

Op de middelbare school zag Susan in een documentaire hoe verschillende mensen hun leven anders inrichtten. Haar fascinatie voor mensen en hun drijfveren was gewekt. Een studie Sociologie was een logisch vervolg. Net als haar werk in de ruim 5 jaar daarna: als onderzoeker en adviseur bij een bekend kennisinstituut werkte ze aan een samenhangende aanpak van allerlei sociale vraagstukken. 

Integraal werken in de wijk, superdiversiteit, sociale cohesie, sociale infrastructuur – er zijn in het sociaal domein weinig thema’s die Susan de afgelopen jaren niet aanraakte. Met die ervaring en kennis helpt ze je als onderzoeker en adviseur om kansen voor verbetering te vinden.

Ze werkte veel met (semi-)overheid, bewonersinitiatieven en samenwerkingsverbanden. Daardoor ziet ze snel hoe alle betrokkenen zich tot elkaar verhouden, wat goed gaat en waar het knelt. Met inlevingsvermogen en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen vertaalt ze dat inzicht in adviezen voor vernieuwing. Maar het liefst stroopt ze haar mouwen op: experimenteren, reflecteren en leren – samen met alle betrokkenen. Met haar frisse, kritische blik, gestructureerde manier van werken en aanstekelijke enthousiasme helpt ze je om duurzaam impact te maken.