Nienke van der Straten

Mensen die vaak niet gehoord worden een stem geven. Dat is de rode draad in alles wat Nienke doet. Ze wil begrijpen wie mensen zijn, en welke (vaak tegenstrijdige) belangen er in een context spelen. Om vervolgens oplossingen te ontwerpen die het leven van mensen verbeteren.

Nienke is niet bang om groots te dromen. Maar ook realistisch en strategisch genoeg om te weten wat er nodig is om zulke dromen te verwezenlijken. Want ze weet: verandering begint bij begrijpen dat mensen complexe wezens zijn, met eigen zorgen, perspectieven en context. 

De afgelopen jaren leerde ze hoe ze die complexiteit van mensen kan vangen. Bijvoorbeeld als design researcher bij een internationaal innovatiebureau. Ze werkte er veel in de VS, onder meer aan gepolariseerde maatschappelijke thema's als abortus. Daar leerde ze expliciete, maar ook latente en onbewuste belangen bloot te leggen – en samen te brengen. In de jaren daarna werkte ze als strategisch ontwerper en projectleider in de jeugdzorg, waar ze samen met jongeren nieuwe technologische en systemische oplossingen vond voor vraagstukken als schulden, prestatiedruk, criminaliteit, en dak- en thuisloosheid.

Leergierig en met een open blik verkent Nienke alle mogelijkheden. Met de stem van 'de doelgroep' als leidraad helpt ze je richting te bepalen, (ontwerp)keuzes te maken en stakeholders bij elkaar te brengen. Zo krijgt ze mensen in beweging. En helpt ze verandering waar te maken.