Mirjam Suiker

Mirjam bijt zich als social service designer graag vast in vraagstukken waar ze het antwoord nog op mag zoeken. Ze leeft op van maken, uitproberen en onderweg leren hoe het beter kan.

Deze voorliefde zet ze in om de crux van complexe maatschappelijke vraagstukken te definiëren, oplossingsrichtingen te verkennen en ideeën te testen met de doelgroep. Zo zet ze zich in voor innovaties die daadwerkelijk kans hebben een positieve impact op de maatschappij te maken. De kern van haar aanpak: de eindgebruiker centraal stellen. Ze is eindeloos nieuwsgierig naar wie die persoon of groep is. Luisteren, doorvragen en observeren is dan ook haar eerste natuur. Ze zit graag aan de keukentafel of stapt de markt op om mensen aan te spreken. Net zo lief duikt ze in een stapel literatuur om te leren van anderen en de context van het probleem extra goed te begrijpen. Het analyseren van onderzoeksresultaten en die uitwerken tot inzichtelijke visualisaties die voor iedereen begrijpelijk zijn, is de kers op de taart.